MCNEX

Quy Mô Xây Dựng: 87.000 m2
Địa Điểm: Ninh Bình
Hạng mục:
– Kết cấu thép
– Khung nhôm
– Vách kính
– Mái kính
– Cửa thủy lực
0358 295 555