HYUNDAI

Quy Mô Xây Dựng: 50 ha
Địa Điểm: KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Bắc Ninh

Hạng mục:

– Thi công lắp dựng Panel

– Thi công hệ thống máng nước, thoát nước

– Cung cấp phụ kiện cho Panel

0358 295 555