Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Hà Nội

Quy Mô Xây Dựng: 3 tầng
Địa Điểm: Hà Nội, Việt Nam
Hạng Mục:
– Hệ mặt dựng Stick
– Vách ngăn
0358 295 555