HYOSUNG

Quy Mô Xây Dựng: 10 ha
Địa Điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Hạng mục:

– Thi công lắp dựng Panel

0358 295 555